Akademije

Rok Akademija MMI

063/323-810, 069/323-8100

8 Mitropolita Petra, Belgrade

MODERNA MUZIČKA ŠKOLA – MMI! MMI škola je škola moderne i savremene muzike u kojoj se pre svega uče tehnike sviranja koje se primenjuju u Rock’n’Roll-u. MMI… Read more…