Geometar

Geometar Geoviv Beograd

060/341-41-94, 060/737-40-40

Save Kovačevića 2/0, Leštane

Geometar u Beogradu – Geoviv, predstavlja privatnu geodetsku agenciju koja se bavi kvalitetnim i kompletnim pružanjem usluga u izvođenju svih geodetskih radova na teritoriji Srbije. Read more…