Časovi mehanike Novi Sad Dragan Jovanov

Dragiše Brašovana 2, Novi Sad, Serbia

Vebsajt

064/178-28-58

Časovi mehanike Novi Sad Dragan Jovanov

Ako ste student Fakulteta tehničkih nauka, Poljoprivrednog fakulteta i Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i potrebni su Vam dodatni, odnosno privatni časovi iz određenih oblasti – rado ćemo Vam izaći u susret.

Privatni časovi se odvijaju za predmete:

– Mehanika (Statika, Kinematika, Dinamika)
– Termodinamika
– Otpornost materijala
– Mehanika fluida
– Osnove hidromehanike i hidrotehnike i
– Tehnološke operacije

Oblasti po predmetima koje se obrađuju su:

STATIKA:

– ravanska statika
– sistem sučeljnih sila
– sistem proizvoljnih sila i spregova u ravni
– sistem krutih tela
– trenje
– prostorna statika
– analitička statika
– gerberov nosač (dijagrami transverzalnih sila, momenata savijanja i aksijalnih sila)
– rešetke (metod izdvajanja čvorova, Riterov metod)
– ramovi

KINEMATIKA:

– kinematika materijalne tačke (trajektorija, brzina, ubrzanje, poluprečnik krivine)
– kinematika kretanja krutog tela u ravni (translatorno kretanje, obrtanje oko nepomične ose, ravansko kretanje)
– obrtanje krutog tela oko nepomične tačke
– složeno kretanje materijalne tačke (relativno, prenosno i apsolutno kretanje tačke)
– elementarna pomeranja
– stepeni slobode kretanja

DINAMIKA:

– diferencijalne jednačine kretanja materijalne tačke (drugi Njutnov zakon)
– teoreme dinamike materijalne tačke
– dinamika složenog kretanja materijalne tačke
– dinamika tela promenljive mase
– određivanje reakcija pri obrtanju oko ose
– dinamika obrtanja tela oko nepomične ose
– dinamika ravanskog kretanja krutog tela
– dinamika sistema materijalnih tačaka
– obrtanje krutog tela oko nepomične tačke (giroskopi)
– Lagranževe jednačine
– sudar
– oscilacije
– prvi princip termodinamike
– drugi princip termodinamike

OTPORNOST MATERIJALA:

– aksijalno opterećeni štapovi konstantnog poprečnog preseka
– aksijalno opterećeni štapovi promenljivog poprečnog preseka
– uvijanje (torzija)
– statički određeni gredni nosači
– statički neodređeni gredni nosači (Klapejronova jednačina, metod reakcije veza kao statički prekobrojna veličina)
– deformacijski rad
– teorija elastičnosti (prostorno i ravansko stanje napona i deformacija)
– čisto savijanje
– ekscentrični pritisak
– moment inercije

MEHANIKA FLUIDA:

– merenje pritiska
– pritisak na ravne površine
– pritisak na krive površine
– plivanje
– kapilarnost i površinski napon
– relativno mirovanje pri translaciji
– relativno mirovanje pri rotaciji
– prost cevovod
– složen cevovod
– metod približenja
– energetski dijagram
– stacionarno isticanje
– kvazistacionarno (nestacionarno) isticanje
– otpori
– jednačina o promeni količine kretanja (impulsna jednačina)
– Navije Stoksove jednačine

OSNOVE HIDROMEHANIKE I HIDROTEHNIKE:

– statika fluida
– tečenje u cevima pod pritiskom
– tečenje u otvorenim tokovima
– jednačine stanja idealnog gasa
– kružni ciklusi
– voda i vodena para

TEHNOLOŠKE OPERACIJE:

– hidrostatika
– hidrodinamika
– transport tečnosti
– isticanje
– klipne crpke
– karakteristike centrifugalnih crpki
– ventilatori
– kompresori
– taloženje
– filtracija
– fluidizacija
– centrifugisanje

Uz našu pomoć, znanje iz navedenih oblasti, kao i dugogodišnje iskustvo, uspećete da savladate određeno gradivo u kratkom vremenskom periodu. Posedujemo pedagoški pristup, fleksibilnost kao i preciznost u objašnjavanju, a sve te karakteristike zasigurno, uz Vašu motivaciju ka usvajanjem gradiva, dovode do željenog cilja.

Ne mučite se, već uz našu pomoć uspešno savladajte svako gradivo, radi bolje budućnosti!
Kontakt telefon:
064/178-28-58

Učite od najboljih!
Časovi mehanike Novi Sad.

Posećeno 1224 puta, 1 Visit today

Postavljeno u Obrazovanje,Privatni časovi

Tagovano :casovi iz mehanike fluida novi sad,casovi statike za studente novi sad,casovi termodinamike novi sad,casovi za studente poljoprivrednog fakulteta novi sad,privatni casovi mehanike novi sad,privatni casovi za studente ftna novi sad

Dodaj komentar

Your Rating for this listing:

Slične Firme

Škola stranih jezika Vavilon

Ваљево, Serbia

Škola stranih jezika u Valjevu – Vavilon, pravi izbor za sve osobe željne znanja i učenja novih zanimljivih jezika. Časovi koji se održavaju u školi su: –… Read more…

Časovi hemije Beograd

062/812-07-57, 064/296-93-39

Belgrade

Časovi hemije u Beogradu,iskusan profesor koji u sklopu usluga koje pruža pomaže svakom učeniku da za kraći vremenski period savlada potrebno gradivo. Usluge: – privatni časovi hemije… Read more…

Privatni časovi hemije Beograd

064/536-58-95

Belgrade

Privatni časovi hemije u Beogradu, za sve đake, zainteresovane za prevazilaženje problematičnog gradiva, pruža usluge: – časovi hemije za osnovce (učenike osnovne škole) – časovi hemije za… Read more…