Logoped Pančevo Slovo i reč

Koste Abraševića 14/12, Pančevo, Serbia

Vebsajt

065/367-41-88, 013/367-418

Logoped Pančevo Slovo i reč.

Osnovan 2018. godine sa sedištem u Pančevu kao rezultat rada u oblasti rehabilitacije govora i jezika. Sa puno entuzijazma u radu i ljubavi prema deci, sprovodimo dijagnostiku i tretman poremećaja govora, jezika, sluha, čitanja i pisanja, kao savetovanje roditelja dece sa govorno-jezičkim problemima, specifičnim smetnjama čitanja i pisanja.

Rad se sprovodi kroz individualne logopedske tretmane prilagođene potrebama deteta. U svom radu edukativni kabinet „Slovo i reč“ koristi tradicionalne i savremene dijagnostičke i terapijske metode i tehnike. Koristeći raznovrsan i kvalitetan materijal učenje sprovodimo kroz igru i pažljivu stimulaciju prilagođenu potrebama deteta. Nakon prvog susreta i opservacije, kao i tokom kontinuiranog rada, roditelji dobijaju savete o načinu podsticanja komunikativnih sposobnosti deteta.

Naš mali kabinet mesto je gde deca kroz igru i uz osmeh, uče i unapređuju svoje saznajne i govorno-jezičke sposobnosti.

Edukativni kabinet “Slovo i reč” pruža sledeće usluge:
– Logopedska dijagnostika i tretman dece i odraslih
– Savetodavni rad sa roditeljima
– Ranu intervenciju i stimulaciju
– Trijažno testiranje za upis u školu i vrtić
– Reedukacija psihomotorike
– Senzorna integracija
– Floor time metod
– Priprema za školu, razvoj fine motorike, grafomotrike

Logopedski tretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti.

LOGOPEDSKI TRETMAN PRIMENJUJE SE U SVIM ŽIVOTNIM DOBIMA

Individualni logopedski tretmani se sprovode kod dece sa:
– razvojnom disfazijom (različiti stepeni odstupanja u razvoju receptivnog i ekspresivnog govora)
– dislalijom (poremećaj artikulacije koji se ispoljava kroz nemogućnost, zamenu ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova)
– disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom ( teškoće u savladavanju tehnika čitanja, pisanja i računanja)
– specifičnim smetnjama u učenju
– mucanjem – poremećajima fluentnosti govora
– dispraksijom (nemogućnost ili nepravilnost izvođenja voljnih pokreta mišića) i verbalnom apraksijom (nemogućnost izvođenja voljnih motornih pokreta oralne regije)
– autizmom (karakteriše ga trijada oštećenja: odsustvo verbalne i neverbalne komunikacije, socijalne interakcije, nemogućnost imaginacije tj. igranje kobajagi igara)

Individualni logopedski tretmani sprovode se kod odraslih sa:
– afazijama – poremećajima komunikacije nastalim usled moždnog udara ili traumatskog oštećenja mozga
– poremećajem artikulacije
– mucanjem

Osnivač Edukativnog kabineta Slovo i reč je Vanja Radić, master logoped. Diplomirala je 2015. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, i stekla zvanje diplomirani defektolog – logoped. 2016. godine stekla je akademski naziv master logoped, braneći rad na temu „Uticaj hroničnih bolesti na kvalitet glasa“. Radno iskustvo stiče u dečijem dispanzeru Doma zdravlja „Stari Grad“, školi za gluve i nagluve “Stefan Dečanski”, privatnim terapijskim centrima, udruženjima…

Pohađala je nekoliko sertifikovanih seminara: NTC sistem učenja, SONE RISE, Vizuelne strategije za razvoj komunikacije i socijalizacije autistične dece, Metod fraktalnog crteža, Using Music to Teach Social Skills.

Veruje da je za uspešnost tretmana važna upornost i stimulacija svih aspekata razvoja deteta, pa posebnu, pažnju posvećuje i radu na motornom, kognitivnom i emotivnom razvoju deteta, insistirajući dosledno na timskom radu i saradnji roditelj-terapeut-dete.

Ciljevi
Rad na jeziku, govoru, lepoti komunikacije, bogatstvu rečnika, razvoju i usavršavanju psihosocijalnih veština, senzornoj integraciji i psihomotorici, poboljšanju kvaliteta pažnje, korekciji artikulacije, praćenju kognitivnog i emocionalnog razvoja, pružanje podrške vaspitnoj funkciji porodice, uz profesionalnost, kvalitet rada, odgovornost i zadovoljstvo roditelja i dece, imperativ je u našem radu.

Kontinuirana edukacija, praćenje savremenih metoda u radu sa decom i stručno usavršavanje naših stručnjaka, kao i podizanje svesti o značaju pravovremene rehabilitacije i habilitacije, takođe su jedan od prioriteta našeg kabineta.

Produkcija i razumevanje govora predstavljaju složene mentalne funkcije koje su od izuzetnog značaja za naš psihički razvoj, te priprema za njih počinje već rođenjem deteta. Rad logopeda, stoga, osim korekcije artikulacije, uključuje i rad na stimulaciji, razvoju govora, bogaćenju rečnika, fluentnosti govora, čitanju, pisanju, i drugih aspekata govorno-jezičkog razvoja.

Svaki period razvoja sluha, govora i jezika, prate određene karakteristike. Ukoliko primetite bilo kakva odstupanja od razvojnih normi, obratite se stručnjaku.

Dijagnostika
Logopedska dijagnostika se sprovodi individualno uz prisustvo roditelja u trajanju od 30-60 minuta, primenom standardizovanih logopedskih testova.

Logopedska dijagnostika obuhvata
Logopedsku anamnezu, uvid u postojeću specijalističku dokumentaciju, ispitivanje strukture, pokretljivosti i funkcije artikulatora, procena upotrebe gesta, pažnje i igre, ispitivanje imitativnih facijalnih i manipulativnih sposobnosti, vremensko ispitivanje slušnih, vidnih i taktilnih obrada informacija, ispitivanje prelingvističke i lingvističke komunikacije, ispitivanje situacionog i jezičkog razumevanja, procena pozicioniranja tela pri hranjenju i obavljanju aktivnosti, ispitivanje fonacijskog i govornog disanja, procena glasa i rezonancije, procena potrebe za augmentativnom komunikacijom, ispitivanje grafomotornih i manipulativnih sposobnost, ispitivanje drugih kognitivnih funkcija u cilju utvrđivanja govorno-jezičkog statusa i socijalne kognicije.

Instagram profil slovo_i_rec_logoped

Logoped Pančevo Slovo i reč.

Posećeno 671 puta, 1 Visit today

Postavljeno u Logopedi,Zdravlje i medicina

Tagovano :kasnjenje u govoru pancevo,logoped za decu pancevo,logoped za odrasle pancevo,logopedi u pancevu,pomoc kod mucanja pancevo,poremecaj govora pancevo,teskoce u citanju pancevo

Dodaj komentar

Your Rating for this listing:

Slične Firme