Privatna predškolska ustanova – Mali Princ

Zemun, Belgrade

Vrtić i jasle “Mali princ” poslovao je punih deset godina na adresi Džona Kenedija 10b. Od januara 2011. godine nalazimo se u novom, atraktivnom prostoru. “Mali princ” je vrtić po meri deteta, a da to bude tako, brine se visokoobrazovani, profesionalni kadar zaposlenih, dok je enterijer opremljen sadržajem i igračkama edukativnog karaktera. Vrtić i jasle vodi osoba sa preko trideset godina radnog iskustva u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Imajući u vidu karakteristike socio-emocionalnog razvoja deteta, naša uloga je:
-obezbediti detetu prijatan radni ambijent u kome boravi
-ostvarivanje pozitivne interakcije dete-odrasli
-podsticanje dečjih aktivnosti i otvorenosti deteta za doživljaje
-obezbediti uslove za stvaranje slobode i autonomije dečje ličnosti, odnosa sa odraslima, emocionalnog izražavanja deteta kao ličnosti za sebe, sticanje samopouzdanja i sigurnosti
-stvoriti pozitivnu socio-emotivnu klimu
-stvoriti uslove u kojima će dete kroz raznovrsni radni program vrtića (dečje radionice, strani jezici, ples, pozorište, itd.) u potpunosti ostvariti svoju kreativnost, maštu, slobodu i igru kao osnovni oblik učenja.

Predškolska ustanova “Mali princ”

Postavljeno u : Deca,Dečiji vrtići

Tagovano : jaslice u beogradu,jaslice u zemunu,privatna predskolski vrtic u beogradu,privatni predskolski vrtic u zemunu,privatni vrtic u beogradu,privatni vrtic u zemunu,vrtic mali princ

Dodaj komentar

Slične Firme