Servis gitara Žarko

Ustanička 189, Belgrade, Serbia

065/397-39-74

Servis gitara u Beogradu – Žarko. Ukoliko već posedujete ili ste tek kupili gitaru, morate biti svesni da je njoj sa vremena na vreme potrebno odraditi servis ili setup da bi nastavila da proizvodi harmoniju tonova. Mi Vam nudimo profesionalan i povoljan servis, uz usluge:
– nivelacija i zamena pragova na gitarama
– izrada kobilica od kosti
– promena radijusa i ugla vrata – neck reset
– ispravljanje prednje ploče
– saniranje oštećenja i lomova
– lakiranje gitara šelakom – francuska politura
– zamena žica
– poliranje
– setup gitare
– čišćenje cele gitare
– reparacija gitare

Bilo da postoji problem sa žicama gitare, u vidu preniskog, previsokog lociranja, problema sa intonacijom, pragovima, čivijama, kobilicom, magnetom i slično – ne brinite! Pozitivna vest jeste da velika većina tih stvari može da se reši servisom, ako se preda stručnim rukama.

Upravo je naš servis gitara Žarko prava izbor za Vašu gitaru kojoj treba uopšteno servisiranje, čišćenje, reparacija, setup ili pak preciznije rešenje nekog problema. To mogu biti nivelacija ili zamena pragova na gitari, saniranje lomova, ispravljanje prednje ploče, promena radijusa i ugla vrata odnosno neck reset ili pak lakiranje gitara šelakom, takozvana francuska politura.

Radimo jedinstven posao koji retko ko radi, te smo odlučili da budemo potpuno predani, a zatim i veoma stručni u svom poslu, kako bi zadovoljili standarde klijenata koji nam ukažu poverenje. Svaki problem sa Vašom dragocenom gitarom predstavlja za nas izazov sa kojim ćemo se vrlo rado pozabaviti.

Stoga, posetite nas na adresi:
TC Konjarnik, lokal 16 B ( liftom drugi sprat, stepeništem prvi sprat )

Kako bismo pomogli da Vaša gitara dobije novi sjaj!
Vaš Servis gitara Žarko, Konjarnik, Beograd.

Guitar service in Belgrade – Žarko. If you already own or have just purchased a guitar, you must be aware that service is neceserry from time to time to continue producing harmony of tones. We offer professional and favorable service, along with:
– leveling and replacing the thresholds on guitars
– making bones from the bone
– change of radius and angle of the neck – neck reset
– straightening the front panel
– repair damage and breakage
– lacquering the guitar shellac – French polura
– wire replacement
– polishing
– setup guitars
– cleaning the entire guitar
– guitar repair

Whether there is a problem with the guitar strings, in the form of too low, too high location, intonation problems, thresholds, pins, keel, magnet and etc. – do not worry! The positive news is that the vast majority of these things can be solved by the service, if it is handed over by professional hands.

Our guitar service Žarko is the right choice for your guitar that requires general servicing, cleaning, reparation, tuning or even more precise solution to a problem. It can be leveling or replacing the guitar thresholds, removing the fracture, correcting the front panel, changing the radius and corner of the neck or neck reset or lacquering the guitar shellac, the so-called French polura.

We do a unique job that rarely anyone does and we decided to be fully committed, also very professional in our business, so we could fulfill standards of our clients who show us confidence. Every problem with your precious guitar presents a challenge for us, which we will be very pleased to address.

Therefore, visit us at:
TC Konjarnik, extension 16 B (elevator second floor, staircase first floor)

To help your guitar get a new glow!
Your Guitar Service Žarko, Konjarnik, Belgrade.

Postavljeno u : Servis muzičkih instrumenata,Usluge

Tagovano : guitar service beograd,guitar setup belgrade,majstor za gitare beograd,podesavanje gitare beograd,replacing the thresholds on guitars serbia,setapovanje gitare beograd,zamena pragova na gitari cena beograd

Dodaj komentar

Slične Firme

1541786941_dekkutatanjbatn_logo

062/545-846

Majora Zorana Radosavljevića 124, Belgrade, Serbia

Dekokutak u Beogradu – Tanja. Bavimo se izradom dekorativnih predmeta za svadbe, kompletnom dekoracijom svadbenih sala, automobila, dvorišta i kuća. Ulepšaćemo Vaš poseban dan i učiniti ga… Opširnije